Heiluri - Radiesthésie - Andy Simon Studio, Photographe, retoucheur et artiste